جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه پیشنهاد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و جایگزینی نیروهای امنیتی خصوصی آمریکایی در این کشور را رد کرد. متیس به خبرنگاران گفت: «اگر آمریکایی‌ها اعتبار ملت خود را در مقیاس قرار دهند، خصوصی‌سازی احتمالاً پیشنهاد عاقلانه نیست.» نخستین بار اریک پرنس، بنیانگذار شرکت امنیتی «بلک واتر» پیشنهاد خصوصی‌سازی نیروهای امنیتی آمریکا در افغانستان را مطرح کرد. سپس گری اندرسون، از سرهنگان بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا پیشنهاد پرنس را قابل بررسی دانست و گفت: «آمریکا با اجرای این طرح چیزی را برای از دست دادن ندارد و در صورت موفقیت می‌تواند بطور گسترده‌تری از سربازان اجیر به جای نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان استفاده کند.»