نیروهای گارد زندان تهران بزرگ (فشافویه)، به درویشان گنابادی متحصن در تیپ سه این زندان حمله‌ور شده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. سایت مجذوبان نور که خبرهای مربوط به درویشان گنابادی را پوشش می‌دهد خبر داده که گارد زندان برای شکستن تحصن درویشان گنابادی به پرتاب گاز اشک‌آور متوسل شده است. بر اساس این خبر نیروهای گارد که درویشان متحصن را از همدیگر جدا و عده‌ای از آنان را پشت درهای بسته محاصره کرده بودند برای سرکوب درویشان به پرتاب گاز اشک‌آور و حمله با باتوم متوسل شده‌اند. خالی کرده‌اند. درویشان زندانی اما برای شکستن محاصره، در سالن را شکسته‌اند تا به محاصره‌شدگان بپیوندند. مسئولان زندان همچنین محوطه‌ قرنطینه را از زندانیان غیردرویش خالی کرده‌اند. کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام هم گزارش کرده است که در اولین ساعات صبح روز چهارشنبه هفتم شهریور به درویشان متحصن در تیپ سه زندان فشافویه حمله‌ شده و آنان مورد ضرب و شتم سنگینی قرار گرفته‌اند: «گارد زندان در سرکوب این زندانیان که هم‌اکنون نیز ادامه دارد به خشونت شدید متوسل شده و با جوش دادن در محوطه افسر نگهبانی برخی از دراویش را از دیگران جدا و محصور کرده‌اند. دراویش اعلام کرده‌اند که وضعیت‌شان بسیار نگران‌کننده است و گمان آن می‌رود که نیروهای گارد بخواهند به خشونت بیشتر متوسل شوند.» گفته شده است مصطفی محبی، رئیس کل سازمان زندان‌های استان تهران اکنون در زندان تهران بزرگ حضور دارد. ‌‎درویشان گنابادی محبوس در تیپ سه زندان تهران بزرگ از روز ۲۳خرداد در حمایت از زنان درویش زندانی در ‎زندان قرچک دست به تحصن زده‌‌اند. ‌خواسته آنان آزادی این زنان است.