نازنین زاغری به دنبال حمله عصبی به درمانگاه زندان اوین منتقل شد

نازنین زاغری بعد از اتمام مرخصی سه روزه‌اش دچار حمله ترس شده. عکس‌های او با دخترش در مرخصی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته بود.