با کاهش صادرات نفت ایران قیمت نفت باز هم افزایش یافت

ایران نفت خود را زیر قیمت عرضه می‌کند اما همچنان مشتریان خود را از دست می‌دهد. برخی کشورها بر صادرات نفت خود افزوده‌اند اما نتوانسته‌اند مانع از افزایش قیمت نفت شوند.