عبدالجلیل شهنوازی، رئیس شورای شهر زاهدان یکی از مشکلات این شهر را نداشتن شناسامه ۵۰ هزار نفر از حاشیه ‌نشینان آن عنوان کرد. او گفت حاشیه‌نشینی نیمی از جمعیت زاهدان را به خود اختصاص داده است. به‌گفته شهنوازی، ۱۴۶ هزار خانوار در زاهدان زندگی می‌کنند که یک سوم آن‌ها از پرداخت عوارض شهرداری خودداری می‌کنند. در دی‌ماه سال گذشته مسعود مالکی، مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان جمعیت ساکن در مناطق حاشیه‌ای شهرهای این استان را ۴۴۱ هزار و ۵۶۵ نفر اعلام کرد که به گفته او بیش از نیمی از حاشیه‌نشینان این استان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین‌های زاهدان سکونت دارند. او جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی زاهدان را ۲۵۸ هزار و ۷۸۰ نفر اعلام کرد. نرخ حاشیه‌نشینی در سیستان و بلوچستان حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از میانگین نرخ حاشیه‌نشیی در ایران است. پیشتر مقام‌های دولتی آمار حاشیه‌نشینی در ایران را ۲۵ تا ۳۰ درصد کل جمعیت اعلام کردند.