پشت سخنان تند ترامپ و اردوغان علیه یکدیگر چه چیزی پنهان شده است؟

اردوغان با جدال لفظی با ترامپ بر چهار چالش سرپوش می‌گذارد: نقش مبهم ترکیه در آینده سوریه، ناممکن شدن پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، مصائب خرید اس۴۰۰، و ناسازگاری موجود بین نظام جدید ریاست‌جمهوری در ترکیه، و ملزومات اقتصادی.