هشدار سازمان ملل به ایران، روسیه و ترکیه در مورد حمله شیمیایی به ادلب

استفان دی‌میستورا هشدار داده که یک «طوفان مرگبار» جان سه میلیون نفر در شمال سوریه را تهدید می‌کند. طرفین درگیری یکدیگر را متهم به تدارک حمله شیمیایی کرده‌اند.