انتقاد تند فتح و حماس از توقف کمک‌های مالی آمریکا به آوارگان فلسطینی

به ادعای واشنگتن‌پست، یکی از اهداف آمریکا کاهش فلسطینیان دارای موقعیت پناهجویی و بنابراین دارای «حق بازگشت به سرزمین مادری» است؛ آن هم به یک‌دهم میزان کنونی.