معاون وزیر خارجه بریتانیا با عراقچی درباره نازنین زاغری و برجام رایزنی کرد

برت جمعه به تهران وارد شد. نخستین دیدار یک مقام ارشد بریتانیایی پس از خروج ایالات متحده از برجام. بریتانیا خواهان حفظ برجام اما منتقد مداخله ایران در سوریه و عراق است.