در ادامه بازداشت‌های روزهای اخیر در ایران، امروز ۱۰ شهریور نجمه واحدی، فعال حقوق زنان نیز بازداشت شده است. نجمه واحدی بیشتر در زمینه آگاهی‌رسانی به زنان در زمینه شروط ضمن عقد و مهریه و کار خانگی بوده است. صبح امروز هدی عمید، وکیل دادگستری که او نیز در زمینه حقوق زنان فعال بود بازداشت شد. گزارش‌های دیگری هم از بازرسی خانه و هجوم به خانه برخی دیگر از فعالان زنان در ایران هم منتشر شده که هنوز تایید نشده است.