مشایی در دادگاه سکوت کرد: «می‌خواهم با کت و شلوار دفاع کنم»

رسانه قوه قضائیه، از معدود رسانه‌های حاضر در محاکمه «علنی» مشایی مدعی است که «متهم در حین تلاوت قرآن با صدای بلند مشغول صحبت بود» و به ساحت دادگاه چندین‌بار «اسائه ادب‌» کرد.