کروبی خطاب به خبرگان: بر رهبری نظارت کنید، حکومت به زمان قاجار برگشته

کروبی «بخشی مهم از گرفتاری‌های امروز» را ناشی از «تصمیمات عجولانه» شورای بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ دانست که با رسیدن خامنه‌ای به رهبری و افزایش اختیارات او همراه بود.