کاهش صادرات نفت ایران: کمترین میزان در دو سال گذشته

تخفیف‌های نفتی ایران هم کارساز نشده، مشتریان بزرگ خرید از ایران را کاهش داده‌اند. صادرات نفت در اوت به ۲,۱ میلیون بشکه تنزل یافته.