طیبه راجی، دختر محمد راجی که پدرش در جریان حوادث گلستان هفتم پاسداران مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی قرار گرفت و پس از انتقال به آگاهی شاپور جان باخت، گفته است هر دو وکیل پرونده‌ قتل پدرش، آرش کیخسروی و فرخ فروزان در بازداشت هستند، بیمه پدرش را قطع کرده‌اند و به سنگ مزار او تعرض ‌شده است. سایت مجذوبان نور که خبرهای مربوط به دوریشان گنابادی را پوشش می‌دهد، با انتشار فایل صوتی گفته‌های طیبه رایجی، از قول او نوشته است طبق اسناد پزشکی قانونی، پدر او در آگاهی شاپور و در اثر شکنجه‌های زیر بازجویی جان باخته است. خانم راجی همچنین گفته است: «بیمه پدرم که به مدت ۳۰سال از حقوق او کسر می‌شده از سوی اداره بیمه قطع شده و ادامه‌ پرداخت آن موکول شده است به اینکه اثبات شود محمد راجی مخالف و معاند نظام نبوده است.» او درباره‌ تعرض به سنگ مزار پدرش نیز گفته است: «عبارت هو ۱۲۱ را که بر سنگ مزار او حک شده بود با دستگاه سنگ فرز از بین برده‌اند.» طیبه راجی همچنین تاکید کرده است اگر پدرش زنده بود پیگیر وضعیت درویشان زندانی می‌شد.