احسان یارشاطر، بنیانگذار مرکز مطالعات ایران‌شناسی درگذشت

یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های فرهنگی در صد سال گذشته به دور از ایران در کالیفرنیا درگذشت. او بنیانگذار بنگاه ترجمه و نشر کتاب و دانشنامه ایرانیکا بود.