آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده که جان مهاجرانی که تلاش می‌کنند از دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند بیش از گذشته در خطر است. به گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل اگر تا پیش از این از هر ۴۲ پناهجو یک نفر جان خود را در دریای مدیترانه از دست می‌داد، اکنون در اثر نظارت و سختگیری‌های بیشتر لیبی، قاچاقیان مسیرهای پرخطرتری را انتخاب می‌کنند و به این ترتیب از هر ۱۸ پناهجو دست‌کم یک نفر در دریای مدیترانه غرق می‌شود. سازمان ملل برآورد کرده که تنها در هشت ماه گذشته حدود ۱۶۰۰ نفر از پناهجویان در دریای مدیترانه غرق شده‌اند. سازمان ملل متحد از کشورهای اروپایی خواسته است اقدامات بیشتری برای حفظ جان پناهجویان آفریقایی انجام دهد. تأمین مسیر امن و قانونی برای آنان و ایجاد تسهیلاتی برای پیوستن خانواده پناهجویان به آنان از جمله اقداماتی‌ست که سازمان ملل به کشورهای اروپایی پیشنهاد داده است.