،یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان گفته دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی حرام است و شهرداری نباید زنان را به دوچرخه سواری در فضای عمومی تشویق کند. امام جمعه اصفهان همچنین گفته مکان دوچرخه‌سواری زنان باید به صورت مجزا فراهم شود.