۹ درویش گنابادی در نامه‌ای از زندان فشافویه (تهران بزرگ) با درخواست رفع حصر نورعلی تابنده، قطب درویشان گنابادی، آزادی زنان درویش زندانی و تجمیع درویشان زندانی در زندان فشافویه اعتصاب غذا کرده‌اند. پیش از این سایت مجذوبان نور که خبرهای مربوط به دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد از اعتصاب غذای ظفرعلی مقیمی، محسن عزیزی، محمدباقر مقیمی، علی جمشیدی، حسین فهیمی، مصطفی شیرازیان و محمدعلی کرمی، هشت درویش گنابادی در زندان تهران بزرگ خبر داده بود. در خبری دیگر درباره دراویش گنابادی، طیبه راجی، دختر محمد راجی که پدرش در جریان حوادث گلستان هفتم پاسداران مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی قرار گرفت و پس از انتقال به آگاهی شاپور جان باخت، گفته است هر دو وکیل پرونده‌ قتل پدرش، آرش کیخسروی و فرخ فروزان در بازداشت هستند، بیمه پدر او را قطع کرده‌اند و به سنگ مزارش نیز تعرض ‌شده است.