صبح امروز ماموران امنیتی با مراجعه به منزل رضا خندان، همسر نسرین ستوده او را بازداشت کردند. او روز گذشته از احضار و تهدید خود به بازداشت خبر داده بود. رضا خندان در ماه‌های اخیر درباره وضعیت نسرین ستوده در بازداشت و همچنین بازداشت سایر زندانیان از جمله فرهاد میثمی اطلاع‌رسانی می‌کرد.