«جهان آماده برگزاری اجلاس محیط زیست نیست»

در اجلاس بانکوک توافق اقلیمی پاریس به بحث گذاشته شده. مسئولان کنفرانس می‌گویند کشورها در مسیر دستیابی به اهداف توافق‌نامه پاریس نیستند.