پنج درویش گنابادی دیگر به جمع درویشانی پیوسته‌اند که پس از حمله‌ خشونت‌بار هفتم شهریور گارد زندان فشافویه به درویشان متحصن و انتقال آنان به سلول‌های انفرادی و بندهای جرائم اجتماعی دست به اعتصاب غذا زده بودند. سایت مجذوبان نور که خبرهای مربوط به درویشان گنابادی را پوشش می‌دهد، بابک تقیان، احسان ملک‌محمدی، سخاوت سلیمی، رضا باوی و اکبر داداشی را پنج درویشی معرفی کرده است که روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور اعلام اعتصاب غذا کرده و به ۱۲ درویش در اعتصاب غذای دیگر پیوسته‌اند. خواسته‌ این درویشان زندانی برداشته شدن حصر از نورعلی تابنده، قطب درویشان گنابادی، آزادی زنان درویش از زندان قرچک و تجمیع درویشان زندانی در یک بند از زندان تهران بزرگ اعلام شده است. همچنین از زندان فشافویه گزارش شده است شماری از درویشان که به سلول انفرادی منتقل شده بودند، صبح امروز تحت تدابیر شدید امنیتی و در حالی که چشم‌ها، دست‌ها و پاهای آنان بسته شده بود، از انفرادی تهران بزرگ به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.