پروانه سلحشوری: رهبری به آرای مردم مراجعه کند

نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی تصویری از بحران کنونی همراه با ۱۳ پیشنهاد ارائه داد و تحت فشار قرار گرفت.