آمریکا و هند با بستن قرارداد نظامی به هم نزدیک‌تر شدند

آمریکا و هند در حال مذاکره برای قطع واردات نفت ایران به هند هستند، دو کشور همزمان قراردادی درباره ارتباطات امنیتی – نظامی امضا کردند.