جنگ ادلب و اجلاس تهران: سه سناریو

با استفاده از طرح مناطق کاهش تنش، جبهه روسیه نواحی تحت‌تصرف شورشیان را گرفت و حالا به ادلب چشم دارد. سرنوشت آخرین دژ مخالفان در نشست تهران رقم خواهد خورد.