انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تأمین کالا‌های اساسی در دستور کار قرار دارد.» او این اقدام را از جمله تدابیری دانست که برای حمایت از خانوار‌های ایرانی و تمامی دهک‌های درآمدی در شرایط اقتصادی کنونی کشور در نظر گرفته شده است. این برنامه برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه خواهد بود. با این حال محسنی بندپی گفت اعطای کوپن هنوز قطعی نشده است. او همچنین از اعطای سبد کالایی و افزایش پوشش بیمه بیکاری کارگرانی که بیکار می‌شوند خبر داد. توزیع کوپن پیش از این در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق انجام گرفته است. با وضعیت کنونی اقتصاد کشور و تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده بر شمار بیکاران کشور افزوده شود. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «نظام تدبیر اقتصادی کشور دچار مشکل جدی است. دشمنان ایران روی تصمیم نگرفتن و دیر تصمیم گرفتن حساب باز کرده‌اند و بر مشغول شدن ما به مسیر‌های انحرافی، فرعی امید بسته‌اند.»