آقازاده‌ها و مهاجرت

ترکیب متقاضیان مهاجرت در ایران دگرگون شده:آقازاده‌ها و تجار می‌خواهند پیش از «سقوط نظام» آنچه را که با رانت اندوخته‌اند به بیرون از ایران انتقال دهند و در «جای امن» سرمایه‌گذاری کنند.