اجلاس سه جانبه تهران: پوتین «بازسازی سوریه» را در اولویت قرار داد

آخرین امکان یافتن راه‌کار دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ در شمال سوریه با سه میلیون جمعیت. ایران، روسیه و ترکیه تحت تحریم اقتصادی قرار دارند.