مرجعیت شیعه عراق خواهان تشکیل یک دولت کارآمد شد

بعد از یک شب خونین در بصره، سه خمپاره از منشأ ناشناس به بغداد اصابت کرد. آیت‌الله سیستانی خواهان تشکیل دولتی شد که منافع عراق را در ارجحیت قرار دهد.