وضع مقررات منع رفت‌و‌آمد در بصره ـ ایران سفیر عراق را فراخواند

واکنش‌ها به حمله معترضان خشمگین به کنسول‌گری ایران و ساختمان‌های دولتی در بصره هنوز ادامه دارد. حیدر عبادی دستور داد عملکرد مأموران امنیتی بررسی شود.