رامین حسین پناهی اعدام شد

رامین حسین پناهی که به اتهام بغی از طریق عضویت در حزب کومله کردستان به اعدام محکوم شده بود از مدتی قبل در سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد.