به گزارش خبرگزاری «صدای افغان»، یک دادگاه نظامی محمد ابرار، سرباز ارتش افغانستان را به اتهام «خیانت به وطن» با فروش مهمات به دشمن به مجازات اعدام محکوم کرد. ابرار متهم است که سال ۱۳۹۵ یک پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی سوزمه قلعه در ولایت سرپل را همراه با ۹ سرباز مستقر در آن به گروه طالبان افغانستان تحویل داده است. این سربازان پس از یک سال از زندان طالبان آزاد شدند. او به اتهام فروش یک قبضه سلاح و مقادیری مهمات و تجهیزات نیز به جریمه و ۱۰ سال حبس نقدی محکوم شد. افغانستان از دو سال پیش اجرای مجازات اعدام را محدودتر کرد اما آن را لغو نکرد.