مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی ایران اعلام کرده که خشونت‌ خانگی، سالمندآزاری و خودکشی بیشترین آمار آسیب‌های اجتماعی است. رضا جعفری همچنین از شهروندان ایرانی خواسته تا در صورت مشاهده خشونت با شماره ۱۲۳ تماس بگیرند. او گفته نمی‌توان در هر خانه یک نیرو گذاشت تا اگر خشونت، خودکشی یا اتفاقی درحال وقوع بود را گزارش کند اما اگر همه مردم احساس مسئولیت کنند و با بهزیستی همکاری کنند، می توانیم به اهداف خود برسیم و به کاهش آسیب ها کمک کنیم.»