مجلس و بحران مهریه: پرداخت سکه به قیمت روز عقد یا کاهش معیار؟

با بالا رفتن قیمت سکه طلا تعداد محکومان مهریه افزایش یافته. مجلس به دنبال راه‌حلی برای این موضوع است.