مجمع تشخیص مصلحت نظام: لایحه مبارزه با پولشویی را رد نکردیم

ایران فقط ۲۱ روز دیگر فرصت دارد. لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی همچنان بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت دست به دست می‌شود.