روسیه: ضرورت توافق تازه بین اوپک و غیراوپک

همزمان با افزایش قیمت نفت، وزیر انرژی روسیه می‌گوید کشورهای عضو و غیرعضو اوپک می‌توانند توافق‌نامه درازمدتی را در دسامبر امضا کنند. آمریکا می‌خواهد عربستان و روسیه تولید خود را افزایش دهند.