آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد تمامی کشورهای جهان را فراخواند تا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی دست به اقدامات مشخص‌تری بزنند. گوترش در نیویورک گفت: «اگر تا سال ۲۰۲۰ موفق نشویم مانع از تغییرات اقلیمی شویم، این تغییرات احتمالاً از کنترل خارج خواهند شد.» به‌گفته دبیرکل سازمان ملل تغییرات آب‌وهوایی پیامدهای فاجعه‌باری برای انسان و محیط زیست داشته‌اند. از نتایج مهم توافق‌نامه اقلیمی دسامبر ۲۰۱۵ پاریس این بود که حدود ۲۰۰ کشور توافق کردند حد نصاب افزایش دمای زمین زیر دو درجه سانتیگراد (نسبت به مقطع ورود به عصر صنعتی شدن) در نظر گرفته شود و از تمام کشور‌ها خواسته بودند تلاش خود را برای محدود کردن دمای زمین تا یک و نیم درجه سانتیگراد انجام دهند. با این حال، مطالعات اخیر نشان می‌دهد که به این هدف احتمالاً دست نخواهیم یافت.