گوترش: از خونریزی در ادلب جلوگیری کنید

دبیرکل سازمان ملل خواهان تفکیک گروه‌های تروریستی از غیر نظامیان شد و از ایران و ترکیه و روسیه خواست به تعهداتشان عمل کنند.