سازمان ملل متحد چهارشنبه ۱۲ سپتامبر/ ۲۱ شهریور در گزارش سالانه خود از نقض حقوق بشر در جهان فهرستی از ۳۸ کشور را ارائه داد. در این کشورها بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه و قتل مخالفان رواج دارد. بحرین، عربستان سعودی، اسرائیل، ترکیه و ترکمنستان در فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر قرار دارند.