مسئولان سازمان بهزیستی استان تهران در جلسه‌ای با مجمع نمایندگان استان تهران و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی اعلام کردند که طبق آمار مدیرکل سازمان بهزیستی استان تهران ۷۰ درصد کودکان کار اتباع خارجی هستند. محسن علیجانی، دبیر مجمع نمایندگان تهران گفت: «نگاه بهزیستی جمع‌آوری کودکان کار نیست و نگاهش معطوف به ساماندهی آن‌هاست. نمایندگان این نگاه را زیر سئوال بردند چون اعتقاد بر این است بهزیستی باید به جمع‌آوری، نگهداری و ساماندهی خانواده‌های کودکان کار بپردازد و با آموزش آن‌ها را توانمند کند.» به‌گفته علیجانی، برخی از این کودکان برای کمک به خانواده‌هایشان مجبور به کار هستند و باید وضعیت خانواده‌ها بررسی شود، بعضی از آن‌ها هم زنان سرپرست خانوار هستند که در نوبت گرفتن مستمری بوده و هنوز نتوانسته‌اند مستمری بگیرند. چهار سال پیش سازمان بهزیستی ایران گفته بود ۶۵ درصد کودکان خیابانی اتباع خارجی هستند.