۷۰ درصد دستمزد کارگران خرج مواد خوراکی ضروری می‌شود

با مقایسه حداقل دستمزد کارگران و میزان تورم و گرانی، دستمزد و مزایای یک کارگر کمتر از ۳۳ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد. این وضعیت در حال بدتر شدن است.