مشایی و جوانفکر در مجموع به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شدند

یاران محمود احمدی‌نژاد اکنون همگی در زندان‌اند. رئیس کل دادگستری تهران گفته است که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در آینده به سایر اتهامات مشایی رسیدگی می‌کند.