مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است که در استان تهران ۹۱۸ مدرسه دوشیفته کار می‌کند. به گفته علی شهری به طور میانگین در مدارس ایران در هر کلاس درس ۲۴ دانش‌آموز درس می‌خوانند. در مدارس تهران اما تراکم دانش‌آموزان در هر کلاس درس از ۳۱ دانش‌آموز هم بیشتر است. در سال‌های گذشته فرسودگی مدارس تهران در کنار درخواست مدارس دولتی از والدین دانش‌آموزان برای پرداخت شهریه به نام‌های دیگر از معضلات آموزشی بود.