محققان در سوئیس با تصاویر ماهواره‌ای که از ۲۰ سال پیش گرفته شده‌اند نشان دادند که بر اثر تغییرات اقلیمی در این مدت، در سوئیس هم برف دیگر کمتر می‌بارد. بر اساس پژوهش دانشگاه ژنو، بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۵ نسبت مناطقی که در آن‌ها برف کم باریده و یا اصلاً برف نباریده ۳۶ درصد از کل منطقه است. در حالی که این میزان در بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ به ۴۴ درصد رسیده است. بر این اساس، مناطق کم‌برف و یا بدون برف به ۵ هزار و ۲۰۰ کیلومترمربع گسترش یافته‌اند. مناطقی که هر سال احتمال باریدن برف در آن‌ها ۸۰ تا ۱۰۰ درصد بود از ۲۷ درصد در بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۵ به ۲۳ درصد کاهش یافته‌اند که چیزی معادل دو هزار و ۱۰۰ کیلومترمربع می‌شود. دانشگاه ژنو می‌گوید که این تغییرات به احتمال زیاد به دلیل تغییرات آب و هوایی است. با این حال ارائه دلایل این پدیده شامل این پروژه تحقیقاتی نمی‌شد. محققان هزاران تصویر ماهواره‌ای را با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و سایر دانشگاه‌ها ارزیابی کرده و برای نخستین بار تحلیلی سراسری درباره سوئیس ارائه کرده‌اند.