به‌گفته سازمان ملل، خشونت‌ها و بمباران‌ها در شمال غربی سوریه در ماه سپتامبر ۳۸ هزار و ۵۰۰ نفر را در این منطقه آواره کرده است. این رقم ۱۰ هزار نفر بیشتر از آماری است که در آغاز هفته سازمان ملل ارائه کرد. سازمان ملل تأیید کرد که بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر پس از کاهش نسبی درگیری‌های نظامی بین دهم تا دوازدهم سپتامبر به خانه‌‌های خود بازگشته‌اند. چندین هفته است که ادلب هدف بمباران‌های متعدد نیروهای ارتش سوریه و متحدان روسی‌اش قرار دارد. این حملات مدتی کاهش یافت اما از سه‌شنبه گذشته بار دیگر شدت گرفت. سازمان ملل می‌گوید اکثریت آوارگان از استان ادلب به‌ویژه از اطراف شهر جسرالشغور در جنوب غربی ادلب هستند. برخی از آوارگان حرکت به سمت زمین‌های کشاورزی نزدیک به محل زندگی خود را برگزیدند، با این امیدواری که اگر درگیری‌ها متوقف شود، به سرعت به خانه‌های خود بازگردند. با این وجود، اکثریت آوارگان به سمت شمال و اردوگاه‌های موجود در طول مرز با ترکیه رفته‌اند. سازمان ملل که در صورت حمله نهایی به ادلب آن را «بدترین فاجعه انسانی» قرن می‌داند و به‌شدت نسبت به آن اظهار نگرانی کرده، در حال آماده شدن برای کمک به ۹۰۰ هزار نفر آواره است.