معامله پایاپای اتحادیه اروپا با ایران برای حفظ برجام

برلین و بروکسل پیشنهاد تازه‌ای مطرح کرده‌اند: قطع نظام مالی ایران از نظام دلارمحور جهانی و انجام معامله پایاپای برای حفط روابط اقتصادی فی‌مابین.