تظاهرات علیه بشار اسد در ادلب

معترضان علیه روسیه و ایران هم شعار دادند. شعار اصلی آنها همان شعار آغاز تظاهرات بود: «مردم خواستار سرنگونی رژیم هستند» و «جایگزینی برای سرنگونی رژیم وجود ندارد».