رئیس دانشگاه تهران: «محدودیتی برای ادامه تحصیل دانشجویان بازداشتی وجود ندارد»

در حالی که همه نگران محرومیت تحصیلی دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دی ماه ۹۶ هستند، محمود نیلی می‌گوید «اشتباه» دانشجویان «ناشی از شرایط عمومی اجتماع و ناشی از جوانی» بوده.