ایران بهشت خودروسازان: درآمد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی سایپا در یک روز

شش میلیون متقاضی پیش‌خرید محصولات سایپا هر یک ۲۵ میلیون تومان به سایپا پرداخت کرده‌اند؛ برای خودرویی که دو برابر ارزش سال گذشته قیمت‌گذاری شده است.