اسدالله احمدی رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی، گفته میزان خرید ساندویچ ۳۰ تا ۴۰ درصد اُفت کرده است. او افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم را علت کاهش خرید ساندویچ عنوان کرده و گفته «واحدهای صنفی دچار مشکل هستند و احتمال تعطیلی آن‌ها دور از انتظار نیست». به گفته احمدی بسیاری از اقلام مورد نیاز اغذیه‌فروشان وارداتی است و تحت تاثیر افزایش قیمت ارز. او گفته که مواد اولیه این صنف با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اما واردکنندگان این مواد را با سه تا چهار برابر قیمت به اغذیه‌فروشان تحویل می‌دهند. احمدی همچنین از توقف «حجم بسیاری از اقلام» در گمرک گلایه کرده و از مسئولان خواسته هرچه سریعتر اجازه ترخیص این اقلام را صادر کنند، «چرا که ممکن است این وضعیت بحرانی‌تر شود».