کارگران پارس میل‌لنگ تاکستان بار دیگر مقابل ساختمان این واحد تولیدی تجمع کردند. خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، گزارش کرد این کارگران از ابتدای شهریور امسال «به دلیل اتمام قرارداد» بیکار شده‌اند. کارگران معترض گفته‌اند که کارفرما مطالبات مزدی آنان را به صورت کامل پرداخت نکرده است. پارس میل‌لنگ تاکستان چندی پیش ۴۰ کارگر را تحت عنوان «پایان قرارداد» اخراج کرد. کارگران اخراجی به همراه سایر کارگران ۱۹ شهریور نیز مقابل ساختمان مدیریت این کارخانه تجمع کردند. آنها خواستار بازگشت به کار کارگران اخراجی و پرداخت مطالبات مزدی معوق خود شدند. همزمان با این تجمع مالک شرکت پارس میل‌لنگ به کارگران وعده کرد که مطالبات آنان را «تا چند روز آینده» پرداخت کند. کارگران معترض اما شنبه ۲۴ شهریور گفته‌اند که تنها بخشی کمی از مطالبات آنان پرداخت شده است. آنها همچنین گفته‌اند که نگران وضعیت بازنشستگی خود در صورت پیدا نکردن شغل جدید هستند. سابقه کار برخی از کارگران اخراجی ۱۵ تا ۲۰ سال اعلام شده است. مدیران شرکت پارس میل‌لنگ بحران نقدینگی و کاهش تولید را علت اخراج کارگران اعلام کردند. شمار کارگران این کارخانه پیش از اخراج، حدود ۲۰۰ تن گزارش شده بود. کارگران پارس میل‌لنگ خرداد و تیر امسال نیز برای چند روز پیاپی اعتصاب و تجمع کردند.